เริ่มต้นเขียน Blog ใหม่อีกครั้งนึง

programmer_creattica_full

WHAT: เนื่องจากตอนหลังๆนี่มีเรื่องต้องทำเยอะจนบางครั้งลืม จำไม่ได้ ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่เคยใช้บ่อย และเชี่ยวชาญมาก (เช่น Coding) Facebook ที่ โพสเรื่องต่างๆ เอาไว้ ที่คิดว่าจะนำกลับมาใช้/อ่านอีกรอบ ก็กลับหามีันไม่เจอเลย  เลยเอาวะ เขียนใหม่อีกรอบดีกว่า

WHY: สาเหตุที่ลบ Blog ที่เคยเขียนมา เพราะมีคนโทรมาจะจ้างเขียนโปรแกรมเยอะมาก จนสุดท้ายเอามันออกดีกว่า เพราะบางครั้งใจอ่อน เป็นที่ปรึกษาให้เค้าอีก

WHERE: blog ที่จะเขียนต่อไปนี้ตั้งใจว่าจะเป็นแบบผสมทั้งเรื่องส่วนตัวที่ใช้บ่อย, programming และ Investment (อันหลังนี่ตอนหลังๆ อ่านเยอะ เพราะต้องกลับมาช่วยงานที่บ้าน)